Contract de mandat / procură

Procură

Contractul de mandat este actul juridic, prin care o parte, numtă mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele și pe seama celeilalte părți, numită mandant.

Declarații

Declaratii notariale

Declaratii - acte juridice unilaterale (care emană de la o singură parte, declarantul, chiar dacă este constituit din mai multe persoane) prin care se declară anumite fapte susceptibile a produce efecte juridice.

Certificări Notariale

Incheiere certificare notarială

Reprezintă procedura notarială prin care notarul public certifică, printr-o încheiere, anumite fapte pe care le constată personal.

Contract translativ de proprietate

Contract de vanzare imobil

Actul juridic prin care dreptul de proprietate asupra unui bun imobil (teren, construcţie sau teren şi construcţie) se transferă din patrimoniul proprietarului actual, în cel al unui nou dobânditor.

Succesiuni

Moştenire

La cererea persoanei interesate, notarul public dezbate succesiunea unei persoane decedate, dacă ultimul domiciliu al acesteia, conform actului de deces, se află în circumscripția teritorială în care
notarul își are sediul.

Legalizare semnătură

Legalizare semnătură

Notarul public poate legaliza semnatura pärtilor numai pe înscrisurile pentru care legea nu cere forma autentică ca o condiție de valabilitate a actului.

Copii Legalizate ale înscrisurilor

Copii legalizate

Reprezintă procedura notarială prin care notarul public eliberează copii legalizate de pe înscrisurile originale prezentate de părți, numai după confruntarea copiei cu originalul.

Divorț Notarial

Divorț notarial

Dacă există acordul soților, care au sau nu copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, notarul public poate constata desfacerea căsătoriei prin eliberarea certificatului de divorț, potrivit legii.

Traduceri

Traduceri legalizate

Biroul nostru colaborează cu traducători autorizați în vederea efectuării traducerilor de pe acte, într-un timp cât mai scurt și la prețuri avantajoase.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.