Copii legalizate

Notarul public eliberează copii legalizate numai de pe înscrisurile originale prezentate de părți, astfel cum au fost emise în starea lor inițială, după confruntarea copiei cu originalul.
În cazul legalizării copiei de pe acte de identitate sau titluri de călătorie, în încheierea de legalizare se va menționa scopul în care urmează a fi folosită copia.
Se pot legaliza copii atât de pe un înscris original în intregime, cât și de pe părți determinate ale acestuia, cu condiția să nu se denatureze înțelesul integral al înscrisului.

  • Copiile certificate/legalizate eliberate din arhivele notariale sunt valabile 6 luni. 
  • Nu se pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile care conţin corecturi, ştersături, adăugări, cuvinte tăiate sau alte particularităţi, dacă nu sunt confirmate prin semnătura şi sigiliul autorităţii care le-a întocmit sau, după caz, semnătura părţilor.

Copii legalizate din arhiva biroului notarial de pe actele emise de notarul public se eliberează numai părților, succesorilor și reprezentanților acestora, precum și celor care justifică un drept sau un interes legitim. Fotocopierea se face de pe originalul din arhiva, cu toate mențiunile și modificările aduse originalului până la data eliberării copiei legalizate.

În vederea legalizarii copiei unui înscris original întocmit într-o altă limbă decât cea română, acel înscris va fi tradus în limba română de un traducător și interpret autorizat.

Nu pot fi întocmite copii legalizate de pe hotarări judecătorești la biroul notarial, întrucât competența exclusivă îndeplinirii acestei proceduri aparține instanței emitente.

Se pot legaliza copii ale oricăror documente originale, care sunt semnate/ștampilate de partea/părțile de la care provine documentul, chiar dacă acest document este un înscris sub semnătură privat și chiar dacă documentul original este plastifiat.

Pentru această procedură nu este necesară o programare prealabilă, întrucât copiile legalizate se îndeplinesc pe loc.

 

Contact rapid

Mun. București, Bd. Pache Protopopescu nr. 31, parter, sector 2.

Telefon: 031.424.80.98

Fax: 031.426.15.76

office@bnpadiaconescu.ro remus@bnpadiaconescu.ro adina@bnpadiaconescu.ro

Program de funcţionare:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Ce vrei să faci astăzi?

Act constitutiv
Act adițional
Antecontract de vânzare / Promisiune bilaterală de vânzare
Contract de cesiune
Act de comasare (alipire)
Contract de comodat
Contract de constituire drepturi reale (uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie)
Convenție matrimonială
Act de dare în plată
Declarație
Convenție de desființare
Act de dezmembrare
Divorț notarial
Contract de donație
Contract de împrumut
Contract de întreținere
Invitație notarială
Contract de ipotecă
Legalizare de copie
Act de lichidare a regimului matrimonial
Contract de mandat / Procură / Împuternicire
Convenție de novație
Opinii notariale
Act de partaj
Contract de rentă viageră
Contract de schimb
Dezbaterea succesiunii
Testament
Contract de vânzare
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.