Legalizare Semnătură, Specimene de Semătură și Sigilii

Această procedură se îndeplinește cu privire la actele pentru care forma autentică nu este o condiție de valabilitate. Pentru îndeplinirea procedurii, părțile prezintă exemplarele înscrisului nesemnate și, după ce notarul le identifică și constată că acestea cunosc conținutul însrisului, îl semnează în fața sa. Legalizarea semnăturii părţilor de către notarul public face dovada deplină a prezenţei acestora, a semnării înscrisului în faţa notarului public, precum şi a datei acestuia; notarul public nu este răspunzător de conţinutul înscrisului, verificând doar ca acesta să nu fie contrar legii şi bunelor moravuri.

Pentru legalizarea amprentei sigiliului, acesta se aplică, în prezenţa notarului public, pe suportul material prezentat în acest scop de către partea interesată, care va fi identificată în încheierea de legalizare a sigiliului.

Pentru legalizarea amprentei dispozitivului silvic special de marcat, acesta se va aplica pe un singur suport de hârtie corespunzător, care se păstrează în depozit notarial. Încheierea de legalizare se întocmeşte în numărul de exemplare cerut de părţi, plus câte unul pentru fiecare dintre procedurile notariale îndeplinite, părţilor eliberându-li-se numai încheierea de legalizare a sigiliului şi cea de primire în depozit.

La cererea părţilor, notarul public poate legaliza şi amprenta ştampilei persoanei juridice, a unui profesionist sau a oricărei entităţi fără personalitate juridică, reglementată de lege.

O specie distinctă de legalizare a semnăturii o reprezintă legalizarea specimenului de semnătură al unei persoane, în vederea depunerii acestuia la diverse autorități (Oficiul Registrului Comerțului competent, pentru cel ce va deține calitatea de administrator al unei societăți comerciale, Bancă etc.).

Onorariul notarial pentru legalizare semnătură este de 50 lei + TVA.

Contact rapid

Mun. București, Bd. Pache Protopopescu nr. 31, parter, sector 2.

Telefon: 031.424.80.98

Fax: 031.426.15.76

office@bnpadiaconescu.ro remus@bnpadiaconescu.ro adina@bnpadiaconescu.ro

Program de funcţionare:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Ce vrei să faci astăzi?

Act constitutiv
Act adițional
Antecontract de vânzare / Promisiune bilaterală de vânzare
Contract de cesiune
Act de comasare (alipire)
Contract de comodat
Contract de constituire drepturi reale (uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie)
Convenție matrimonială
Act de dare în plată
Declarație
Convenție de desființare
Act de dezmembrare
Divorț notarial
Contract de donație
Contract de împrumut
Contract de întreținere
Invitație notarială
Contract de ipotecă
Legalizare de copie
Act de lichidare a regimului matrimonial
Contract de mandat / Procură / Împuternicire
Convenție de novație
Opinii notariale
Act de partaj
Contract de rentă viageră
Contract de schimb
Dezbaterea succesiunii
Testament
Contract de vânzare
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.