Notarii Publici

În cadrul Societății Profesionale Notariale “Diaconescu Adina și Diaconescu Remus-Ștefan” își desfășoară activitatea notarii publici asociați DIACONESCU ADINA și DIACONESCU REMUS-ȘTEFAN, absolvenți ai Facultății de Drept din cadrul Universității din București, promoția 2009, membri ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și ai Camerei Notarilor Publici București.

Diaconescu Adina

Notar Public Diaconescu Adina

 

 

 “Filosofia noastră are ca temei abordarea problemelor juridice cu maximă atenție și consecvență, primordiale fiind siguranța operațiunii juridice întocmite și ocrotirea intereselor părților pe termen lung.” – Notar Public Diaconescu Adina

 

Diaconescu Remus-Stefan

Notar Public Diaconescu Remus-Stefan

“Suntem de părere că serviciile oferite publicului se referă la descoperirea nevoilor individuale ale fiecăruia și la satisfacerea acestor nevoi prin aplicarea riguroasă a cunoștințelor juridice. Îmi place să cred că fiecare persoană ce trece pragul biroului notarial devine un prieten, iar prietenia reprezintă întotdeauna o responsabilitate și nu o oportunitate” – Notar Public Diaconescu Remus-Ștefan

Contact rapid

Mun. București, Bd. Pache Protopopescu nr. 31, parter, sector 2.

Telefon: 031.424.80.98

Fax: 031.426.15.76

office@bnpadiaconescu.ro remus@bnpadiaconescu.ro adina@bnpadiaconescu.ro

Program de funcţionare:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Ce vrei să faci astăzi?

Act constitutiv
Act adițional
Antecontract de vânzare / Promisiune bilaterală de vânzare
Contract de cesiune
Act de comasare (alipire)
Contract de comodat
Contract de constituire drepturi reale (uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie)
Convenție matrimonială
Act de dare în plată
Declarație
Convenție de desființare
Act de dezmembrare
Divorț notarial
Contract de donație
Contract de împrumut
Contract de întreținere
Invitație notarială
Contract de ipotecă
Legalizare de copie
Act de lichidare a regimului matrimonial
Contract de mandat / Procură / Împuternicire
Convenție de novație
Opinii notariale
Act de partaj
Contract de rentă viageră
Contract de schimb
Dezbaterea succesiunii
Testament
Contract de vânzare
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.