Contract de mandat / Procură

ProcuriContractul de mandat este actul juridic prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele și pe seama celeilalte părți, numită mandant.

Declarații

Declaratii notarialeDeclarații – acte juridice unilaterale (care emană de la o singură parte, declarantul, chiar dacă este constituit din mai multe persoane) prin care se declară anumite fapte susceptibile a produce efecte juridice.

Certificări Notariale

Certificări Notariale

Reprezintă procedura notarială prin care notarul public  certifică, printr-o încheiere, anumite fapte pe care le constată personal.

Contract translativ de proprietate

Contracte translative de proprietateActul juridic prin care dreptul de proprietate asupra unui bun imobil (teren, construcție sau teren și construcție) se transferă din patrimoniul proprietarului actual, în cel al unui nou dobânditor.

Succesiuni

SuccesiuniLa cererea persoanei interesate, notarul public dezbate succesiunea unei persoane decedate, dacă ultimul domiciliu al acesteia, conform actului de deces, se află în circumscripția teritorială în care notarul își are sediul.

Legalizare semnătură

Legalizare semnăturăNotarul public poate legaliza semnatura părților numai pe înscrisurile pentru care legea nu cere forma autentică ca o condiție de valabilitate a actului, cu respectarea dispozițiilor legale.

Copii legalizate ale înscrisurilor

Legalizare copiiReprezintă procedura notarială prin care notarul public eliberează copii legalizate de pe înscrisurile originale prezentate de părți, numai după confruntarea copiei cu originalul.

Divorț notarial

Divorț notarialDacă există acordul soților, care au sau nu copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, notarul public poate constata desfacerea căsătoriei prin eliberarea certificatului de divorț, potrivit legii.

Traduceri

Traduceri

Biroul nostru colaborează cu traducători autorizaţi în vederea efectuării traducerilor de pe acte, într-un timp cât mai scurt și la prețuri avantajoase.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.