Acte de Protest al Cambiilor, Biletelor la Ordin și Cecurilor

Acte de Protest al Cambiilor, Biletelor la Ordin și Cecurilor

Acte de Protest al Cambiilor, Biletelor la Ordin și Cecurilor

Acte de Protest al Cambiilor, Biletelor la Ordin și Cecurilor, sunt înscrisuri care constată refuzul de acceptare sau refuzul de plată a cambiei, biletului la ordin și/sau cecului. Întocmirea protestului de neplată este obligatorie pentru conservarea dreptului de regres al posesorului cambiei, biletului la ordin și/sau cecului. Protestul se dresează de executorul judecătoresc sau de notarul public.

Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin se face în condițiile stabilite prin legile speciale.

Actul de protest al cambiei, biletului la ordin sau al cecului se întocmeşte, la cererea beneficiarului, de către notarul public, care are obligaţia de a-l înregistra, zilnic şi în ordinea datei, în registrul special prevăzut în acest sens şi de a comunica, în prima zi a fiecărei săptămâni, Camerei de Comerţ şi Industrie Judeţene sau, după caz, a Municipiului Bucureşti, tabelul protestelor întocmite în săptămâna precedentă, în condiţiile prevăzute de legile speciale.

 

Contact rapid

Mun. București, Bd. Pache Protopopescu nr. 31, parter, sector 2.

Telefon: 031.424.80.98

Fax: 031.426.15.76

office@bnpadiaconescu.ro remus@bnpadiaconescu.ro adina@bnpadiaconescu.ro

Program de funcţionare:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Ce vrei să faci astăzi?

 1. Act adițional
 2. Act constitutiv
 3. Act de comasare (alipire)
 4. Act de dare în plată
 5. Act de dezmembrare
 6. Act de lichidare a regimului matrimonial
 7. Act de partaj
 8. Antecontract de vânzare / Promisiune bilaterală de vânzare
 9. Contract de cesiune
 10. Contract de comodat
 11. Contract de constituire drepturi reale (uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie)
 12. Contract de donație
 13. Contract de împrumut
 14. Contract de întreținere
 15. Contract de ipotecă
 16. Contract de mandat / Procură / Împuternicire
 17. Contract de rentă viageră
 18. Contract de schimb
 19. Contract de vânzare
 20. Convenție de desființare
 21. Convenție de novație
 22. Convenție matrimonială
 23. Declarație
 24. Dezbaterea succesiunii
 25. Divorț notarial
 26. Invitație notarială
 27. Legalizare de copie
 28. Opinii notariale
 29. Testament
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.