Activitatea notarială

Activitatea notarială este circumscrisă atribuțiilor prevăzute în sarcina notarului public de Legea nr.36/1995 a notarilor publici și activității notariale, republicată, de Regulamentul de punere în aplicare a acestei legi, de Codul Civil, precum și de alte acte normative cu incidență în domeniul notarial.

Potrivit Legii nr. 36/1995, „activitatea notarială asigură persoanelor fizice și juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum și exercițiul drepturilor și ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale și consultații juridice notariale, în condițiile prezentei legi.

Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public și are statutul unei funcții autonome.

Pe teritoriul României, funcția de notar public se organizează și se exercită numai în condițiile prezentei legi, în cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (…) și al Camerelor Notarilor Publici (…)

(…)

Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul și semnătura acestuia, este de autoritate publică și are forța probantă și, după caz, forța executorie prevăzute de lege.”

Activitatea notarială

Contact rapid

Mun. București, Bd. Pache Protopopescu nr. 31, parter, sector 2.

Telefon: 031.424.80.98

Fax: 031.426.15.76

office@bnpadiaconescu.ro remus@bnpadiaconescu.ro adina@bnpadiaconescu.ro

Program de funcţionare:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Ce vrei să faci astăzi?

 1. Act adițional
 2. Act constitutiv
 3. Act de comasare (alipire)
 4. Act de dare în plată
 5. Act de dezmembrare
 6. Act de lichidare a regimului matrimonial
 7. Act de partaj
 8. Antecontract de vânzare / Promisiune bilaterală de vânzare
 9. Contract de cesiune
 10. Contract de comodat
 11. Contract de constituire drepturi reale (uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie)
 12. Contract de donație
 13. Contract de împrumut
 14. Contract de întreținere
 15. Contract de ipotecă
 16. Contract de mandat / Procură / Împuternicire
 17. Contract de rentă viageră
 18. Contract de schimb
 19. Contract de vânzare
 20. Convenție de desființare
 21. Convenție de novație
 22. Convenție matrimonială
 23. Declarație
 24. Dezbaterea succesiunii
 25. Divorț notarial
 26. Invitație notarială
 27. Legalizare de copie
 28. Opinii notariale
 29. Testament
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.