Activitatea notarială

Activitatea notarială este circumscrisă atribuțiilor prevăzute în sarcina notarului public de Legea nr.36/1995 a notarilor publici și activității notariale, republicată, de Regulamentul de punere în aplicare a acestei legi, de Codul Civil, precum și de alte acte normative cu incidență în domeniul notarial.

Potrivit Legii nr. 36/1995, „activitatea notarială asigură persoanelor fizice și juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum și exercițiul drepturilor și ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale și consultații juridice notariale, în condițiile prezentei legi.

Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public și are statutul unei funcții autonome.

Pe teritoriul României, funcția de notar public se organizează și se exercită numai în condițiile prezentei legi, în cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (…) și al Camerelor Notarilor Publici (…)

(…)

Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul și semnătura acestuia, este de autoritate publică și are forța probantă și, după caz, forța executorie prevăzute de lege.”

Activitatea notarială

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.