Divorțul notarial

Divorțul notarial – în condițiile existenței acordului între soți, notarul public poate constata desfăcută căsătoria, eliberând acestora certificatul de divorț.

Condiții: Procedura poate fi îndeplinită de notarul public în condițiile existenței acordului dintre soți cu privire la:

 • recurgerea la această procedură;

 • numele pe care urmează să îl poarte, după divorț, soțul care, după încheierea căsătoriei a preluat numele celuilalt soț (acesta poate reveni la numele purtat anterior căsătoriei, sau poate continua să poarte numele soțului, cu acordul acestuia)

  Dacă soții au copii minori comuni, din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, acordul lor trebuie să se refere și la:

 • exercitarea autorității părintești de către ambii soți;

 • părintele la care vor locui copiii minori;

 • modul de exercitare a legăturilor personale dintre copii și părintele separat;

 • contribuția soților la acoperirea cheltuielilor de creștere a copiilor.

  În cazul divorțului cu copii minori, se va realiza și o anchetă psihosocială, de către autoritatea tutelară din cadrul primăriei competente, care va concluziona dacă acordul soților cu privire la exercitarea autorității părintești de către ambii soți și stabilirea locuinței copiilor minori este în interesul acestora. În caz contrar, cererea de divorț se va respinge. Copiii minori care au împlinit vârsta de 10 ani vor fi audiați de notarul public.

Competența de soluționare. Procedura divorțului va fi instrumentată de notarul public al cărui sediu se află în circumscripția teritorială unde s-a încheiat căsătoria/unde soții au avut ultima locuință comună.

Aceasta presupune următoarele etape:

1. depunerea cererii (aceasta va cuprinde acordul soților cu privire la toate aspectele menționate, inclusiv cele legate de copiii minori, dacă este cazul) se face fie personal de soți, împreună (caz în care aceasta se semnează de soți în fața notarului), fie prin mandatar, în baza unei procuri speciale în formă autentică, având conținut predeterminat (toate precizările din cerere);

La momentul depunerii cererii, se achită obligatoriu onorariul pentru procedura divorțului, indiferent de soluția dată în dosar (admitere/respingere); onorariul achitat nu se restituie în caz de respingere a cererii.

Acte necesare la momentul depunerii cererii (în original):

 • acte de identitate soți;

 • certificat de căsătorie;

 • certificate de naștere soți;

 • certificate de naștere copii minori;

2. acordarea termenului de reflecție: notarul acordă un termen de 30 zile pentru soluționarea cererii, timp în care soții au un drept absolut de a-și retrage cererea.

În această procedură nu se poate acorda decât un singur termen, în cazul în care soții nu se prezintă la data stabilită, din orice motiv, cererea de divorț se va respinge. Numai în cazul divorțului cu minori se poate acorda un nou termen dacă, din motive obiective, minorul care a împlinit vârsta de 10 ani nu a putut fi audiat sau nu a putut fi realizată ancheta psiho-socială.

3. soluționarea cererii, la termenul stabilit. De această dată, prezența soților este obligatorie. Dacă toate condițiile pentru admiterea cererii sunt îndeplinite și soții își susțin cererea de divorț, notarul va elibera certificatul de divorț. În caz contrar, cererea se va respinge.

În cayul existenţei copiilor minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați părţile trebuie, în mod obligatoriu, să încheie o convenţie în formă autentică cu privire la acordul acestora în ceea ce priveşte/esc copilul/copii minori.

Dacă soții au bunuri comune și doresc să le împartă, oricând după desfacerea căsătoriei pot încheia un contract de partaj voluntar. Acesta va fi obligatoriu precedat de un act de lichidare a regimului matrimonial. În caz de neînțelegeri cu privire la partajarea bunurilor, operațiunea se poate face prin intermediul instanței judecătorești competente.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.