Eliberare Duplicate

Eliberare duplicate – notarul public poate elibera un duplicat al unui act original aflat în arhiva sa la cererea oricăreia dintre părţi, a reprezentantului legal sau convenţional, a succesorilor acestora, precum şi a oricărei persoane care justifică un drept sau un interes legitim.

Duplicatul reprezintă redarea fidelă a conţinutului actului şi a încheierii notariale, cu excepţia semnăturii părţilor şi a notarului instrumentator. În locul semnăturilor originale ale părţilor şi a notarului public instrumentator se menţionează numele şi prenumele fiecărui semnatar

În textul duplicatului se reproduc cuvânt cu cuvânt atât cuprinsul înscrisului, cât și cel al încheierii prin care s-a încuviințat întocmirea înscrisului original. În locul semnăturii originale se menționeaza numele de familie și prenumele fiecărui semnatar. Duplicatul are aceeași forță probantă ca și înscrisul original.

Competența eliberării duplicatelor de pe actele emise de notariatele de stat sau de alte organe cu activitate notarială aparține instituției care a preluat arhiva acestora.

Contact rapid

Mun. București, Bd. Pache Protopopescu nr. 31, parter, sector 2.

Telefon: 031.424.80.98

Fax: 031.426.15.76

office@bnpadiaconescu.ro remus@bnpadiaconescu.ro adina@bnpadiaconescu.ro

Program de funcţionare:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Ce vrei să faci astăzi?

 1. Act adițional
 2. Act constitutiv
 3. Act de comasare (alipire)
 4. Act de dare în plată
 5. Act de dezmembrare
 6. Act de lichidare a regimului matrimonial
 7. Act de partaj
 8. Antecontract de vânzare / Promisiune bilaterală de vânzare
 9. Contract de cesiune
 10. Contract de comodat
 11. Contract de constituire drepturi reale (uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie)
 12. Contract de donație
 13. Contract de împrumut
 14. Contract de întreținere
 15. Contract de ipotecă
 16. Contract de mandat / Procură / Împuternicire
 17. Contract de rentă viageră
 18. Contract de schimb
 19. Contract de vânzare
 20. Convenție de desființare
 21. Convenție de novație
 22. Convenție matrimonială
 23. Declarație
 24. Dezbaterea succesiunii
 25. Divorț notarial
 26. Invitație notarială
 27. Legalizare de copie
 28. Opinii notariale
 29. Testament
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.