Impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Reglementare impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Februarie 2017.

În conformitate cu art. 111 Cod Fiscal, începând din data de 01.02.2017, impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal are următoarea reglementare: La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Astfel, în cazul în care prețul de vânzare/valoarea de evaluare a bunului imobil ce face obiectul actului juridic este sub 450.000 lei, transmițătorul-contribuabil nu datorează impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, fiind scutit.

În cazul în care prețul de vânzare/valoarea de evaluare a bunului imobil ce face obiectul actului juridic este de peste 450.000 lei, transmițătorul-contribuabil va datora impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal în cotă de 3% pentru valoarea ce depășește suma de 450.000 lei.

 

 

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contact rapid

Mun. București, Bd. Pache Protopopescu nr. 31, parter, sector 2.

Telefon: 031.424.80.98

Fax: 031.426.15.76

office@bnpadiaconescu.ro remus@bnpadiaconescu.ro adina@bnpadiaconescu.ro

Program de funcţionare:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Ce vrei să faci astăzi?

 1. Act adițional
 2. Act constitutiv
 3. Act de comasare (alipire)
 4. Act de dare în plată
 5. Act de dezmembrare
 6. Act de lichidare a regimului matrimonial
 7. Act de partaj
 8. Antecontract de vânzare / Promisiune bilaterală de vânzare
 9. Contract de cesiune
 10. Contract de comodat
 11. Contract de constituire drepturi reale (uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie)
 12. Contract de donație
 13. Contract de împrumut
 14. Contract de întreținere
 15. Contract de ipotecă
 16. Contract de mandat / Procură / Împuternicire
 17. Contract de rentă viageră
 18. Contract de schimb
 19. Contract de vânzare
 20. Convenție de desființare
 21. Convenție de novație
 22. Convenție matrimonială
 23. Declarație
 24. Dezbaterea succesiunii
 25. Divorț notarial
 26. Invitație notarială
 27. Legalizare de copie
 28. Opinii notariale
 29. Testament
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.