Legalizare Semnătură, Specimene de Semnătură și Sigilii

Această procedură se îndeplinește cu privire la actele pentru care forma autentică nu este o condiție de valabilitate. Pentru îndeplinirea procedurii, părțile prezintă exemplarele înscrisului nesemnate și, după ce notarul le identifică și constată că acestea cunosc conținutul însrisului, îl semnează în fața sa. Legalizarea semnăturii părţilor de către notarul public face dovada deplină a prezenţei acestora, a semnării înscrisului în faţa notarului public, precum şi a datei acestuia; notarul public nu este răspunzător de conţinutul înscrisului, verificând doar ca acesta să nu fie contrar legii şi bunelor moravuri.

Pentru legalizarea amprentei sigiliului, acesta se aplică, în prezenţa notarului public, pe suportul material prezentat în acest scop de către partea interesată, care va fi identificată în încheierea de legalizare a sigiliului.

Pentru legalizarea amprentei dispozitivului silvic special de marcat, acesta se va aplica pe un singur suport de hârtie corespunzător, care se păstrează în depozit notarial. Încheierea de legalizare se întocmeşte în numărul de exemplare cerut de părţi, plus câte unul pentru fiecare dintre procedurile notariale îndeplinite, părţilor eliberându-li-se numai încheierea de legalizare a sigiliului şi cea de primire în depozit.

La cererea părţilor, notarul public poate legaliza şi amprenta ştampilei persoanei juridice, a unui profesionist sau a oricărei entităţi fără personalitate juridică, reglementată de lege.

O specie distinctă de legalizare a semnăturii o reprezintă legalizarea specimenului de semnătură al unei persoane, în vederea depunerii acestuia la diverse autorități (Oficiul Registrului Comerțului competent, pentru cel ce va deține calitatea de administrator al unei societăți comerciale, Bancă etc.).

Onorariul notarial pentru legalizare semnătură este de 50 lei + TVA.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.