Notarii Publici

În cadrul Societății Profesionale Notariale “Diaconescu Adina și Diaconescu Remus-Ștefan” își desfășoară activitatea notarii publici asociați DIACONESCU ADINA și DIACONESCU REMUS-ȘTEFAN, absolvenți ai Facultății de Drept din cadrul Universității din București, promoția 2009, membri ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și ai Camerei Notarilor Publici București.

Diaconescu Adina

Notar Public Diaconescu Adina

 

 

 “Filosofia noastră are ca temei abordarea problemelor juridice cu maximă atenție și consecvență, primordiale fiind siguranța operațiunii juridice întocmite și ocrotirea intereselor părților pe termen lung.” – Notar Public Diaconescu Adina

 

Diaconescu Remus-Stefan

Notar Public Diaconescu Remus-Stefan

“Suntem de părere că serviciile oferite publicului se referă la descoperirea nevoilor individuale ale fiecăruia și la satisfacerea acestor nevoi prin aplicarea riguroasă a cunoștințelor juridice. Îmi place să cred că fiecare persoană ce trece pragul biroului notarial devine un prieten, iar prietenia reprezintă întotdeauna o responsabilitate și nu o oportunitate” – Notar Public Diaconescu Remus-Ștefan

Contact rapid

Mun. București, Bd. Pache Protopopescu nr. 31, parter, sector 2.

Telefon: 031.424.80.98

Fax: 031.426.15.76

office@bnpadiaconescu.ro remus@bnpadiaconescu.ro adina@bnpadiaconescu.ro

Program de funcţionare:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Ce vrei să faci astăzi?

 1. Act adițional
 2. Act constitutiv
 3. Act de comasare (alipire)
 4. Act de dare în plată
 5. Act de dezmembrare
 6. Act de lichidare a regimului matrimonial
 7. Act de partaj
 8. Antecontract de vânzare / Promisiune bilaterală de vânzare
 9. Contract de cesiune
 10. Contract de comodat
 11. Contract de constituire drepturi reale (uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie)
 12. Contract de donație
 13. Contract de împrumut
 14. Contract de întreținere
 15. Contract de ipotecă
 16. Contract de mandat / Procură / Împuternicire
 17. Contract de rentă viageră
 18. Contract de schimb
 19. Contract de vânzare
 20. Convenție de desființare
 21. Convenție de novație
 22. Convenție matrimonială
 23. Declarație
 24. Dezbaterea succesiunii
 25. Divorț notarial
 26. Invitație notarială
 27. Legalizare de copie
 28. Opinii notariale
 29. Testament
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.