Acte de Protest al Cambiilor, Biletelor la Ordin și Cecurilor

Acte de Protest al Cambiilor, Biletelor la Ordin și Cecurilor

Acte de Protest al Cambiilor, Biletelor la Ordin și Cecurilor

Acte de Protest al Cambiilor, Biletelor la Ordin și Cecurilor, sunt înscrisuri care constată refuzul de acceptare sau refuzul de plată a cambiei, biletului la ordin și/sau cecului. Întocmirea protestului de neplată este obligatorie pentru conservarea dreptului de regres al posesorului cambiei, biletului la ordin și/sau cecului. Protestul se dresează de executorul judecătoresc sau de notarul public.

Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin se face în condițiile stabilite prin legile speciale.

Actul de protest al cambiei, biletului la ordin sau al cecului se întocmeşte, la cererea beneficiarului, de către notarul public, care are obligaţia de a-l înregistra, zilnic şi în ordinea datei, în registrul special prevăzut în acest sens şi de a comunica, în prima zi a fiecărei săptămâni, Camerei de Comerţ şi Industrie Judeţene sau, după caz, a Municipiului Bucureşti, tabelul protestelor întocmite în săptămâna precedentă, în condiţiile prevăzute de legile speciale.

 

Contact rapid

Mun. București, Bd. Pache Protopopescu nr. 31, parter, sector 2.

Telefon: 031.424.80.98

Fax: 031.426.15.76

office@bnpadiaconescu.ro remus@bnpadiaconescu.ro adina@bnpadiaconescu.ro

Program de funcţionare:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Ce vrei să faci astăzi?

Act constitutiv
Act adițional
Antecontract de vânzare / Promisiune bilaterală de vânzare
Contract de cesiune
Act de comasare (alipire)
Contract de comodat
Contract de constituire drepturi reale (uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie)
Convenție matrimonială
Act de dare în plată
Declarație
Convenție de desființare
Act de dezmembrare
Divorț notarial
Contract de donație
Contract de împrumut
Contract de întreținere
Invitație notarială
Contract de ipotecă
Legalizare de copie
Act de lichidare a regimului matrimonial
Contract de mandat / Procură / Împuternicire
Convenție de novație
Opinii notariale
Act de partaj
Contract de rentă viageră
Contract de schimb
Dezbaterea succesiunii
Testament
Contract de vânzare
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.