Depozit Notarial

La primirea în depozit notarial a înscrisurilor, documentelor, valorilor, precum şi a altor bunuri neperisabile, pe care notarul public are posibilitatea practică şi efectivă de a le depozita la biroul notarial în condiţii de siguranţă, şi a căror depozitare nu contravine legii şi altor dispoziţii de ordine publică sau bunelor moravuri, notarul public va proceda la verificarea cuprinsului sau, după caz, a conţinutului acestora. În vederea primirii în depozit, deponentul declară pe proprie răspundere că bunurile au provenienţă legală.

Amprentele/tiparele dispozitivelor silvice speciale de marcat care au făcut obiectul procedurii de certificare de sigiliu se depun în depozitul notarial.

Restituirea înscrisurilor, documentelor sau valorilor primite în depozit se face pe baza semnăturii părţilor, succesorilor sau, după caz, a reprezentanţilor acestora, în registrul de depozite.

Eliberarea bunurilor sau înscrisurilor aflate în depozit se face la termenul şi în condiţiile stabilite în încheierea de primire în depozit.

Onorariul notarial pentru această procedură diferă în funcție de tipul depozitului și perioada de depozitare.

Depozit notarial

Depozit Notarial

Contact rapid

Mun. București, Bd. Pache Protopopescu nr. 31, parter, sector 2.

Telefon: 031.424.80.98

Fax: 031.426.15.76

office@bnpadiaconescu.ro remus@bnpadiaconescu.ro adina@bnpadiaconescu.ro

Program de funcţionare:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Ce vrei să faci astăzi?

Act constitutiv
Act adițional
Antecontract de vânzare / Promisiune bilaterală de vânzare
Contract de cesiune
Act de comasare (alipire)
Contract de comodat
Contract de constituire drepturi reale (uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie)
Convenție matrimonială
Act de dare în plată
Declarație
Convenție de desființare
Act de dezmembrare
Divorț notarial
Contract de donație
Contract de împrumut
Contract de întreținere
Invitație notarială
Contract de ipotecă
Legalizare de copie
Act de lichidare a regimului matrimonial
Contract de mandat / Procură / Împuternicire
Convenție de novație
Opinii notariale
Act de partaj
Contract de rentă viageră
Contract de schimb
Dezbaterea succesiunii
Testament
Contract de vânzare
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.