Modificări Lege Asociaţii de Proprietari – Legea nr. 196/2018

Noua Lege nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor stabileşte obligativitatea proprietarilor de locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie din cadrul unor condominii să facă dovada plății la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și a utilităților publice.

Astfel proprietarul unui astfel de imobil proprietarul prezintă o adeverință din partea asociației de proprietari, care reprezintă dovada achitării până la acea dată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, iar în cazul neachitării integrale, menționarea cuantumului debitelor existente la acea dată.

Adeverinţa necesită următoarele elemente pentru a fi considerată valabilă:

 • menţionarea datei la care a fost eliberată şi a numărului sub care a fost eliberată, din evidenţele Asociaţiei de Proprietari;
 • termenul de valabilitate de 30 de zile;
 • semnătura olografă atât a administratorului Asociației de Proprietari, cât și a președintelui acesteia, cu indicarea numelui și prenumelui amândurora, precum și cu ștampila asociației de proprietari aplicată. Prin excepție, semnătura oricăruia dintre aceștia este suficientă, doar dacă în cuprinsul adeverinței este menționat motivul lipsei celei de-a doua semnături.

În cazul în care condominiul nu are constituită Asociație de Proprietari sau, deși constituită, aceasta nu are președinte și administrator în funcție sau plata cotelor de contribuție la cheltuielile comune ale asociației de proprietari sau/și pentru utilitățile publice se face printr-o altă modalitate agreată de proprietarii condominiului, înstrăinătorul va da o declarație pe propria răspundere cu privire la acest aspect, declarație care va fi menționată în cuprinsul actului notarial de înstrăinare, și va prezenta notarului public copia ultimei facturi împreună cu dovada achitării utilităților publice și/sau a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și/sau cuantumul debitelor acestora de la acea dată. Factura prezentată nu poate fi pentru o perioadă anterioară mai mare de 2 luni.

 

Legea prevede posibilitatea autentificării actului de înstrăinare, în situația existenței unor datorii către Asociația de Proprietari sau către furnizorii de utilități publice în cazul facturării individuale a serviciilor, dacă dobânditorul este de acord, prin declaraţie expresă cuprinsă în conţinutul actului de înstrăinare, cu preluarea, în întregime, a tuturor debitelor înstrăinătorului către Asociația de Proprietari, precum și celor către toți furnizorii de utilități publice.

 

Ulterior perfectării actului translativ de proprietate, noului proprietar îi revine obligația să prezinte președintelui Asociației de Proprietari, în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea transferului dreptului de proprietate, informațiile necesare, conform actelor de proprietate, în vederea calculului cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari pentru respectiva locuință sau pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, și datele de contact ale proprietarului.

 

Ataşat regăsiţi un model de adeverinţă pentru Asociaţia de Proprietari – Model adeverinta vânzare apartament Lege 196 din 2018.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contact rapid

Mun. București, Bd. Pache Protopopescu nr. 31, parter, sector 2.

Telefon: 031.424.80.98

Fax: 031.426.15.76

office@bnpadiaconescu.ro remus@bnpadiaconescu.ro adina@bnpadiaconescu.ro

Program de funcţionare:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Ce vrei să faci astăzi?

 1. Act adițional
 2. Act constitutiv
 3. Act de comasare (alipire)
 4. Act de dare în plată
 5. Act de dezmembrare
 6. Act de lichidare a regimului matrimonial
 7. Act de partaj
 8. Antecontract de vânzare / Promisiune bilaterală de vânzare
 9. Contract de cesiune
 10. Contract de comodat
 11. Contract de constituire drepturi reale (uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie)
 12. Contract de donație
 13. Contract de împrumut
 14. Contract de întreținere
 15. Contract de ipotecă
 16. Contract de mandat / Procură / Împuternicire
 17. Contract de rentă viageră
 18. Contract de schimb
 19. Contract de vânzare
 20. Convenție de desființare
 21. Convenție de novație
 22. Convenție matrimonială
 23. Declarație
 24. Dezbaterea succesiunii
 25. Divorț notarial
 26. Invitație notarială
 27. Legalizare de copie
 28. Opinii notariale
 29. Testament
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.