Impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Reglementare impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Ianuarie 2023.

În conformitate cu art. 111 Cod Fiscal, începând din data de 01.01.2023, impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal are următoarea reglementare:

La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:

a) 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.