Impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Reglementare impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Februarie 2017.

În conformitate cu art. 111 Cod Fiscal, începând din data de 01.02.2017, impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal are următoarea reglementare: La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Astfel, în cazul în care prețul de vânzare/valoarea de evaluare a bunului imobil ce face obiectul actului juridic este sub 450.000 lei, transmițătorul-contribuabil nu datorează impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, fiind scutit.

În cazul în care prețul de vânzare/valoarea de evaluare a bunului imobil ce face obiectul actului juridic este de peste 450.000 lei, transmițătorul-contribuabil va datora impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal în cotă de 3% pentru valoarea ce depășește suma de 450.000 lei.

 

 

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.